Belastingadvies


Veel goede ondernemers verzamelen goede adviseurs om zich heen, luisteren aandachtig naar deze, maar beslissen zelf. In onze ogen is een goede adviseur niet alleen professioneel en vakbekwaam, maar ook creatief en inventief. Een kritische opstelling en een “doorvraagmentaliteit” is noodzakelijk voor hoogwaardig belastingadvies. Wij zijn ervan overtuigd dat wij deze adviseur voor u zijn. Ons streven is de best mogelijke dienstverlening voor onze cliënt. Wij voorzien u van de informatie die nodig is om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen.

Binnen Castelein & Basmaci Accountants | Adviseurs besteden wij intensief aandacht aan het geven van belastingadvies.
Onze adviseurs zijn ervaren en veelal afkomstig van de BIG FOUR kantoren. De daar verworven expertise en het volgen van adequate opleidingen wordt door onze belastingadviseurs nu optimaal ingezet voor u als ondernemer. Bij ons geen standaardverhalen, maar specifieke op uw situatie gerichte belastingadviezen. In de afgelopen jaren hebben wij voor onze cliënten onder meer de volgende werkzaamheden mogen uitvoeren:

 • Oprichting BV met zowel ruizende als geruisloze omzettingen van eenmanszaken
 • Geruisloze terugkeer uit de BV
 • Belastingbesparingen door afwaardering onroerend goed
 • Oprichting vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI)
 • Oprichting stichting administratiekantoor (STAK)
 • Belastingplanning; inclusief optimalisatie belastingdruk
 • Fiscaal gunstige belastingvormen, pensioenen en gouden handdrukken
 • Optimalisatie van de rechtsvorm van uw onderneming
 • Bedrijfsovername / -opvolging
 • Begeleiding financieringsstructuur
 • Fusie en splitsing
 • Het voeren van en het adviseren over fiscale procedures
 • Estate planning
 • Vragen met betrekking tot:
  • BTW aangifte
  • Vennootschapsbelasting
  • Loonbelasting
  • Overdrachtsbelasting
  • Dividendbelasting
  • Recht van successie

Pensioenen

U wilt graag dat jarenlang hard werken wordt beloond. Daarom is het in onze ogen belangrijk tijdig stil te staan bij de opbouw van uw pensioengelden. Door de complexiteit van dit onderwerp is het inzichtelijk krijgen van uw pensioenopbouw vaak lastig.

Wij kunnen u helpen door een “pensioen quick scan” uit te voeren. Overzichtelijk en snel ontvangt u van ons uw huidige positie. Aanvullend een hoogwaardig belastingadvies op maat van onze adviseurs is voor ons vanzelfsprekend.

Subsidies

Uit ervaring weten wij dat veel ondernemers subsidies mislopen. De ondoorzichtigheid van de te verkrijgen subsidies is vaak een belangrijke reden. Wij bieden u een quick scan aan waarbij uw subsidiekansen in kaart worden gebracht. Een groot deel van de opdrachten betreft het traceren en verwerven van subsidies voor Research & Development, zoals productontwikkeling, ICT activiteiten, activiteiten op het gebied van Energie en Milieu en aanvragen en projectmanagement van Europees Sociaal Fonds (ESF) subsidies.

Naast belastingadvisering kunnen wij uiteraard ook belastingaangiften voor u verzorgen.