Audit


Indien uw onderneming voldoet aan bepaalde groottecriteria (omzet, personeel en balanstotaal) bent u wettelijk verplicht uw jaarrekening te laten controleren door een registeraccountant of een certificerend accountant-administratieconsulent. Naar aanleiding van deze controle op de financiële informatie van de onderneming wordt een accountantsverklaring afgegeven. Ook als u de verplichting niet heeft, kan een accountantscontrole gewenst zijn. Bijvoorbeeld als uw financierder dit eist of als de (mede-) aandeelhouders dit wensen. Castelein & Basmaci Accountants | Adviseurs beschikt over de benodigde AFM vergunning om zowel wettelijke als vrijwillige controles te mogen verrichten. 

Verplicht of niet, voor u is een efficiënte werkwijze van belang. U wilt er niet teveel tijd aan besteden en u wilt de kosten van de controle kunnen beheersen. Wij voeren de controlewerkzaamheden professioneel en efficiënt voor u uit. Onze accountants zijn vakbekwaam, integer en onafhankelijk en verliezen bij het uitvoeren van de controle het cliëntbelang niet uit het oog. Onze accountants hebben ondernemerseigenschappen en snappen daarom waar u, als ondernemer, behoefte aan heeft. Geen theoretische beschouwingen, maar concrete adviezen en aanbevelingen. Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.