Audit


Indien uw onderneming voldoet aan bepaalde groottecriteria (omzet, personeel en balanstotaal) bent u wettelijk verplicht uw jaarrekening te laten controleren door een registeraccountant of een certificerend accountant-administratieconsulent. Naar aanleiding van deze controle op de financiële informatie van de onderneming wordt een accountantsverklaring afgegeven.

Ook als u de verplichting niet heeft, kan een accountantscontrole gewenst zijn. Bijvoorbeeld als uw financier dit eist of als de (mede-) aandeelhouders dit wensen. Castelein & Basmaci Accountants | Adviseurs kan u helpen om deze controle efficiënt en effectief uit te laten voeren. Hiertoe werken wij samen met een accountantskantoor wat over de benodigde vergunning beschikt. Samen met u en uw medewerkers bereiden wij de controle voor zodat deze zo efficiënt mogelijk kan worden uitgevoerd en u niet voor verrassingen komt te staan.

Verplicht of niet, voor u is een efficiënte werkwijze van belang. U wilt er niet teveel tijd aan besteden en u wilt de kosten van de controle kunnen beheersen. Wij bereiden de controlewerkzaamheden voor zodat deze professioneel en efficiënt uitgevoerd kunnen worden. Met onze deskundigheid zien wij er op toe dat bij het uitvoeren van de controle uw belang niet uit het oog wordt verloren. Onze accountants hebben ondernemerseigenschappen en snappen daarom waar u, als ondernemer, behoefte aan heeft. Geen theoretische beschouwingen, maar concrete adviezen en aanbevelingen. Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.