Particulieren en belastingen


Als particulier wilt u niet te veel belasting betalen. Het is vaak lastig dit te realiseren vanwege de constant veranderende fiscale regels. Soms weet u niet of u gebruik maakt van alle mogelijkheden om de belastingdruk te verlagen. Regelmatig maken we mee dat particulieren belastingvoordelen laten liggen door zelf de aangifte inkomstenbelasting te verzorgen. Derhalve adviseren wij u om uw aangifte inkomstenbelasting door een deskundige te laten screenen.

Ook het invullen van formulieren voor verstrekkingen en toeslagen kost u vaak veel tijd en ergernis. Onze adviezen kunnen u en/of uw familieleden betreffen. Mogelijk heeft u in het verleden een testament, huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract opgesteld. Zijn deze contracten nog up-to-date? Bent u op de hoogte van de inhoud van deze contracten en de daaruit voortvloeiende jaarlijkse verplichtingen? Heeft u al nagedacht over de mogelijkheden om belastingvrij aan uw kinderen te schenken? Onze adviseurs denken hierover graag met u mee en helpen u deze vraagstukken om te zetten in gewenste acties. Ook in moeilijke priv├ęsituaties kunnen wij u van dienst zijn. Bijvoorbeeld met echtscheidingen en overlijdensgevallen in de familie. Ons streven is de best mogelijke dienstverlening voor onze cli├źnt en een vertrouwensband die het strikt zakelijke voorbij gaat.

Verder hebben onze adviseurs zich gespecialiseerd in het verzorgen van:

  • Aangiften inkomstenbelasting
  • Financial planning
  • Belastingplanning; inclusief optimalisatie belastingdruk
  • Fiscaal gunstige belastingvormen, pensioenen en gouden handdrukken
  • Het voeren van en het adviseren over fiscale procedures
  • Estate planning

Neem voor meer informatie of een vrijblijvend advies contact met ons op.