Kwaliteit & Integriteit

Integriteit is de basis van ons werk. Het zijn enerzijds onze mensen die de integriteit garanderen, door hun persoonlijke, betrouwbare inzet. Anderzijds is onze integriteit verankerd in een aantal wetten en regels van het vak van accountancy. Ons beroep heeft een wettelijke basis in de Wet Toezicht Accountantsorganisaties.

Castelein & Basmaci Accountants | Adviseurs heeft een stevige, wettelijke basis

 • De Verordening gedrags- en beroepsregels accountants
  Deze Verordening legt de fundamenten voor ons vak: integriteit, objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid, geheimhouding en professioneel gedrag. Hier kunt u de Verordening inzien.
 • De klachtenprocedure
  Wij hebben een klachtenprocedure opgesteld. U kunt de klachtenregeling en het bijbehorende klachtenformulier hier inzien of bij ons opvragen via e-mail: info@casteleinbasmaci.nl.
 • Algemene voorwaarden
  Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
 • Beroepsorganisaties
  Wij zijn aangesloten bij diverse beroepsorganisaties zoals de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en het Register Belastingadviseurs

neem contact met ons op