Onze mensen

Elke dag streven wij naar optimaal resultaat voor onze cliënten. Onze mensen zijn hierbij onmisbaar. Zij zijn de drijvende kracht achter Castelein & Basmaci Accountants | Adviseurs. Wij geloven in een cyclus waarbij een hogere waarde van de medewerker ervoor zorgt dat de organisatie meer waarde kan toevoegen aan onze cliënten. Dit zal zich uiteindelijk uitten in een meerwaarde van de organisatie, waarna de cyclus weer opnieuw begint. Om deze cirkel op gang te brengen speelt ontplooiing van de mensen een cruciale rol. Wij bieden onze mensen daarom de kans hun carrièremogelijkheden te vergroten.

Binnen deze visie investeren de mensen die bij ons werken in een aantal gedeelde uitgangspunten:

  • Persoonlijke ontwikkeling: de mensen die bij Castelein & Basmaci Accountants | Adviseurs werken, kiezen voor persoonlijke ontwikkeling. Ieder heeft zijn eigen persoonlijke visie welke doorvoert in de visie van de organisatie.
  • Kwaliteit: in ons streven naar kwaliteit zijn constante zelfreflectie en een lerende houding essentieel. Meerwaarde ontstaat door elkaar te inspireren en uit te dagen om tot verbetering te komen.
  • Leiderschap: onze stijl van leiderschap is verbindend. Heldere communicatie en passie is waar het om draait. Onderling vertrouwen en ondersteuning van de leidinggevende zijn onmisbaar voor een optimale prestatie.
  • Cliëntrelatie: het inspelen op en het herkennen en erkennen van de persoonlijke behoefte is essentieel als het gaat om cliëntenbinding. Met een proactieve en kritische houding brengen wij onze cliënten verder. Daarvoor zijn intuïtie en gevoel minstens zo waardevol als feitenkennis.

 

Wil je onderdeel worden van ons team? Kijk dan snel of er een vacature voor jou beschikbaar is!!!