“Twee nieuwe partners voor Castelein & Basmaci”

Castelein & Basmaci Accountants | Adviseurs B.V., gespecialiseerd in accountancy en (fiscale) advisering van ondernemers in het MKB, heeft vanaf 1 januari 2018 4 partners: Michel Basmaci, Gerrit Kroes, Eric van den Blink en Tom van der Meer. Een uitbreiding met twee partners.

Michel Basmaci en Gerrit Kroes zijn erg blij met de toetreding van Van den Blink en Van der Meer. “Gezien de veranderingen in de markt en de toenemende vraag naar onze dienstverlening hebben wij door de toetreding van de twee nieuwe partners op alle gebieden de kwaliteit en continuïteit gewaarborgd.”

In de dagelijkse bedrijfsvoering blijft Michel Basmaci algemeen directeur en Gerrit Kroes directeur vaktechniek. Eric van den Blink zal de rol van directeur samenstelpraktijk opnemen, terwijl Tom van der Meer de rol van commercieel directeur zal vervullen.
Naast de uitbreiding van de directie wordt er wegens de groei van het kantoor ook nog gezocht naar diverse vakspecialisten, zoals belastingadviseurs en relatiebeheerders.

Castelein & Basmaci Accountants | Adviseurs B.V. is een accountantskantoor dat de tijd vooruit wil zijn, zodat ze altijd een antwoord heeft op nieuwe vragen van haar cliënten. Vakbekwaam en oplossingsgericht voor ondernemers in het MKB. Haar visie heeft Castelein & Basmaci Accountants | Adviseurs B.V. kernachtig uiteengezet in drie kernwaarden:

Samenwerking
Wij geloven in samenwerking met onze cliënten. We delen de ambitie van onze cliënten om altijd naar het beste resultaat te streven. Juist dan is vooruitdenken essentieel: als we het doel van onze cliënt helder voor ogen hebben, kunnen we samen de meest efficiënte route bepalen. Alert op kansen, scherp op het doel.

Transparantie
Transparantie en betrouwbaarheid. Tijdloze begrippen, elke dag actueel. De fundamenten van onze visie. Onze cliënten vertrouwen ons veel toe: niet alleen de cijfers, ook het verhaal achter de cijfers. Samen met onze cliënt kijken we over de cijfers en het verhaal heen naar de toekomst. Voor een duidelijk en eerlijk advies.

Maatwerk
Op het goede moment precies de juiste toegevoegde waarde leveren. Dat is maatwerk. Dat vraagt om samenwerking en transparantie, onze eerste twee kernwaarden. Goed luisteren, helder vooruitdenken, onderweg bij durven sturen. Altijd de realistische oplossing zoeken die nu en later bij onze cliënt past.

No Comments Yet.

Leave a Comment

Message