Visie en missie

Castelein & Basmaci Accountants | Adviseurs wil de tijd vooruit zijn, zodat we altijd klaar staan voor onze cliënten. Vakbekwaam en oplossingsgericht voor ondernemers in het MKB en particulieren. Wij staan hiervoor borg door hoge eisen aan onszelf te blijven stellen.

Hoge eisen, heldere kernwaarden

De hoge eisen die we aan onszelf stellen, hebben we vertaald in drie heldere kernwaarden. Samen vormen zij onze visie op onze dienstverlening in accountancy en advies:

Samenwerking

Wij geloven in samenwerking met onze cliënten. We delen de ambitie van onze cliënten om altijd naar het beste resultaat te streven. Juist dan is vooruitdenken essentieel: als we het doel van onze cliënt helder voor ogen hebben, kunnen we samen de meest efficiënte route bepalen. Alert op kansen, scherp op het doel.

Transparantie

Transparantie en betrouwbaarheid. Tijdloze begrippen, elke dag actueel. De fundamenten van onze visie. Onze cliënten vertrouwen ons veel toe: niet alleen de cijfers, ook het verhaal achter de cijfers. Samen met onze cliënt kijken we over de cijfers en het verhaal heen naar de toekomst. Voor een duidelijk en eerlijk advies.

Maatwerk

Op het goede moment precies de juiste toegevoegde waarde leveren. Dat is maatwerk. Dat vraagt om samenwerking en transparantie, onze eerste twee kernwaarden. Goed luisteren, helder vooruitdenken, onderweg bij durven sturen. Altijd de realistische oplossing zoeken die nu en later bij onze cliënt past.